Sunday, February 9, 2014

Mae Murray Sprawls Elegantly, circa 1920s17.00 USD, by redpoulaine via Etsy http://ift.tt/1llkVHn